onsdag 9. april 2008

Nye familiekonsetellasjoner krever nytenking

Vi hører ofte at samfunnet er i stadig endring.
1.Hva betyr det?

Det betyr at ting forandrer seg med årene, nye ting blir forsket på og utvilket, også i samfunnet.

Før var det sånn at når man giftet seg og fikk barn måtte man være sammen for alltid, slik er det ikke i dag, i dag er det veldig vanelig å skille seg. Men dette kan fortsatt påvirke barnet på en negativ måte. De fleste barn ønsker jo å ha sine to biologiske foreldre sammen og at det skal vare for alltid, men i dag tror jeg barn forstår dette bedre enn de gjorde før, det tror jeg er fordi foreldrene snakker med barnet og forteller de hvorfor, men de prøver å si det på en hyggelig måte , før fortalte de barnet ingenting og barnet skjønte ingenting .
Det finnes mange alene mødre og alene fedre og dette var svært uvanelig før.Da ble skilmissebarn sett på som stakkarslige og folk syns veldig synd på de.

I dag er det også mange flyktninger og de får barn med norske og da blir det to kulturer i familien, dette var ikke vanelig før, og ble ofte heller ikke akseptert. Men nå som årene har gått har vi inkuldert de inn i samfunnet og vi har lært de og kjenne og vi ser derfor ikke på dem som anderledes mer på samme måte og det er veldig mange som går inn i et ekteskap med folk med en annen kultur og stifter en familie.

tirsdag 26. februar 2008

Klasseblogg

Jeg gaar i 2bufa